15.03.2005 - 03.04.2005

De Rotterdamse kunstenaar Olpheart den Otter maakte drie multi-mediale wandtekeningen als begeleiding van de drie voorstellingen van het Ro-theater over á La recherche du temps perdu van Marcel Proust.
Ieder van deze ‘bewegende’ tekeningen zal gedurende één week geprojecteerd worden in Sub-urban. Bij de projecties wordt muziek gespeeld van componisten die een rol spelen in het boek van Proust

Rotterdam artist Olphaert den Otter made three multimedial walldrawings accompanying the Ro-theater performances about Macel Prousts á La recherche du temps perdu.
Each of those ‘moving’ drawings will be projected in Sub-urban during one week.
The projections will be accompanied by music of composers who play a role in Proust's book

15.03 - 20.03 - swannzij
22.03 - 27.03 - het albertinum
29.03 - 03.04 - sodom en gomorra