Bas Noordermeer : Where are you?

URBAN VIDEO LOUNGE
 
HISTORY
 
open from 12u to 17u
URBAN ESPRESSO BAR
 
 
25.09.2007 - 30.09.2007
LONG SHOTS #9

Bas Noordermeer : Where are you - Darkroom project nr 1
Een japanse reis, de foto's van de japanse reis, de (bijna religieus-ritueel uitgevoerde) handelingen van het afdrukken van de foto's van de japanse reis, de filmopnames van het afdrukken van de foto's van de japanse reis, de opgenomen geluiden die horen bij de situaties op de foto's van de japanse reis……. kaleidoscopisch, rijkgelaagd en van een adembenemende eenvoud.

40 minuten video, gelooped

---

Bas Noordermeer : Where are you - Darkroom project nr 1
A journey in Japan, the photographs taken during the journey in Japan, the (almost as a religious ritual performed) movements of the printing of the photographs of the journey in Japan, the filmshots of the printing of the photographs of the journey in Japan, the sounds that belong to the situations photographed during the journey in Japan...........kaleidoscopic, multi layered and in a breathtaking simplicity.

40 minutes video, to be looped