Jan vd Dobbelsteen : Ding Shan
URBAN VIDEO LOUNGE
 
HISTORY
 
open from 12u to 17u
URBAN ESPRESSO BAR
 
 
27.11.2007 - 02.12.2007
Long Shots 11

Jan van den Dobbelsteen : Ding Shan 1997/ 2007
Tijdens zijn residentie in een keramiekfabriek in deze oude Chinese keramiekstad, heeft jan van den Dobbelsteen zijn videocamera een uurlang vanaf een raam op de eerste etage de straat laten registreren. Het is een levendig kruispunt met veel verkeer en getoeter van auto's en brommers. Het is een heel gewoon beeld maar je blijft ernaar kijken omdat het heel levendig is, er gebeuren toch steeds weer andere dingen. De keramiek is altijd in beeld, en de mensen die voorbij lopen laten bijna automatisch even hun hand langs de enorme potten glijden.
Dit kale strakke werk doet denken aan de vele geluidswerken die J.vd.D maakt: CD's waarop een blok van geluid staat dat in een uur maar heel weinig verandert, je moet het accepteren als een sculptuur waar je van kunt weglopen of je eraan overgeven. De ruimte van Sub urban zal een weeklang gevuld zijn met de straatgeluiden van Ding Shan.

http://www.iae.nl/users/jada

---

Jan van den Dobbelsteen : Ding Shan 1997/ 2007
During his residency in a ceramic factory in this Chinese city with an old tradition of ceramics, Jan vd. D placed his camera for an hour in a window on the first stock of the building, in order to coninuously registrate the lively crossroads in front of the factory. There is a constant noise of traffic, people and car horns. It is a quite normal situation but for some reason it keeps one watching it, all the time slightley different things are happening. The ceramics are always in view and the people who pass by, automatically move their hands along the edge of the enourmous ceramic pots.
This naked rigid work makes me think of Jan's soundworks: CD's and vinyl on which a sound is to be heard, with very little change during one hour: one has to accept it as a sculpture, which one can leave behind or give over to it. The space of Sub urban will be full of Ding Shan's streetsounds for one week.

http://www.iae.nl/users/jada